Informacje o projekcie

rainbow

Przedszkole Niepubliczne Jagoda otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Zostań przedszkolakiem w przedszkolu Jagoda. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Od września 2013 roku edukację przedszkolną w nowym przedszkolu Jagoda rozpocznie 60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 Przedszkole czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17tej.

 W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, zajęcia taneczne. Kilka razy w roku dzieci będą miały organizowane wyjazdy edukacyjne – do muzeum, teatru, kina.

 Do Przedszkola Jagoda zapraszamy również dzieci niepełnosprawne lub dzieci z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opieka i zabawa na najwyższym poziomie!

facebook