godlo polski  

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "JAGODA"

 

zabawa 11 20140812 1944459221 przedszkolaki 1 20140812 1584003462 wnetrza 8 20140812 1559522660

VIII PROCEDURA dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

  2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:

  1. mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje,

  2. znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i o znakowanie dróg ewakuacyjnych,

  3. umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać przebieg postępowania na okoliczność różnych zagrożeń, w tym pożarowego,

  4. w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Opieka i zabawa na najwyższym poziomie!

facebook