godlo polski  

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "JAGODA"

 

zabawa 11 20140812 1944459221 przedszkolaki 1 20140812 1584003462 wnetrza 8 20140812 1559522660

V PROCEDURA– dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

Nauczyciel:

1. W miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.

2.Powiadamia dyrektora placówki i rodziców dziecka o nieszczęśliwym wypadku.

3. Jeśli zachodzi konieczność - zagrożenie życia - wzywa na miejsce lekarza.

4.Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

5. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

  1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu, poszkodowanym opiekę.

  2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.

  3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

  1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący radę rodziców, prokuratora i kuratora o światy.

  2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

  3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

  4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

  5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

Opieka i zabawa na najwyższym poziomie!

facebook