godlo polski  

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "JAGODA"

 

zabawa 11 20140812 1944459221 przedszkolaki 1 20140812 1584003462 wnetrza 8 20140812 1559522660

IV PROCEDURA dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

  1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

  2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

  3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.

  4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

  5. Jeśli żadne z rodziców nie jest pozbawione praw rodzicielskich, rodzic nie ma prawa zabraniać odbioru dziecka przez drugiego rodzica i taka prośba nie jest respektowana przez przedszkole.

Opieka i zabawa na najwyższym poziomie!

facebook